Antidopingkomitéen består av:

Leder:
John Eriksen
E-post: j.eriksen@getmail.no
Mobil: 903 40 766
Medlemmer:
Stein Gabrielsen
E-post: st-gabr@online.no
Mobil: 977 02 295
Melanie Moore
E-post: Melanie.Moore@wilhelmsen.com
Mobil: 909 76 116