Komité for funksjonshemmede2017-08-25T09:59:59+00:00

Komité for funksjonshemmede består av:

Leder:
Marianne Hylland
E-post: mat-hyl@online.no
Mobil: 905 95 385
Medlemmer:
Janne Lofstad

Komitén har ansvar for å:

  • Tilrettelegge for funksjonshemmede som ønsker å spille squash.
  • Få flere funksjonshemmede i gang med squash, og stimulere til integrering med funksjonsfriske.
  • Forbedre tilgjengeligheten i eksisterende anlegg.
  • Se på muligheten av en tilpassing av utstyr.
  • Tilrettelegge for konkurransespill.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.