Mediakomité 2017-08-25T10:13:04+00:00

Mediakomitéen består av:

Leder:Wiggo OlsenMobil: 924 28 008
E-post: olsensquash@gmail.com
Medlemmer:Thomas GjerdeMobil: 992 33 054
E-post: thomas.gjerde@squash.no
Amir S. DadMobil:E-post:

Komitéen har ansvar for å:

 • Fremforhandle sponsoravtaler som skal legges frem for styret, for endelig godkjenning og signering.
 • Utforme og følge retningslinjer for sponsorer.
 • Holde en sunn og god kommunikasjon med eksisterende sponsorer.
 • Lage mål og strategi for Sponsor, media/sosiale medier.
 • I samarbeid med GS drifte web/sosiale medier.
 • Etablere og forbedre kontakt til media.
 • Utvikle og drifte sosiale media.
 • Ha dialog med talentfulle spillere for å bidra til profilering i presse og på sosiale media for å bidra til sponsing.
 • Hjelpe klubber som arrangerer turneringer med ideer til media dekning.
 • Være kreativ og i samarbeid med styret finne nye måter å få inn økonomisk støtte til forbundet.
 • Rapportere status til styret før hvert styremøte.