Turneringskomitéen består av:

Felleskontakt:

E-post: turneringskomiteen.nsqf@gmail.com

Leder:

Lars Erik Jacobsen
Mobil: 934 89 624
E-post: lajaco1@hotmail.com

Medlemmer:

Lars Klæning
Mobil: 473 51 917
E-post: larsladsten@gmail.com

Dung Tran
Mobil: 922 29 922
E-post: jummen@gmail.com

Stian Soli
Mobil: 456 04 513
E-post: raae76@hotmail.com

Komitéen har som ansvar å:

 • Klargjøre turneringsbestemmelsene for utsendelse til klubber innen 1. juni med frist 10 juni for tilbakemeldinger og videre til styret.
 • Sette opp kriterier for tildeling av fremtidige mesterskap og forslag om tildeling legges frem for innstilling til styret innen 1. mai.
 • Sette opp aktivitetskalender i samarbeid med sportskomiteen og sportssjef før sesongstart og presentere for styret innen 1. mai.
 • Revidere turneringsregelverk foran hver sesong som legges fram for styret til endelig godkjenning innen 1. august.
 • 1 måned i forkant av turneringer kontakte turneringsansvarlig med presentasjon av sjekkliste for planlegging og gjennomføring av turnering og vise til utfyllende turneringsbestemmelser som ligger på www.squash.no.
 • Holde kurs i Rankedin
 • Vurdere bruk av alternative program for avholdelse av turneringer og rangering.
 • Gjennomføre prøveprosjekt ranking sesongen 2016-2017.
 • Innkreving av lisens.
 • Oppdatere nasjonale rankinglister.
 • Gjennomføre prøveprosjekt for ranking nytt system sesongen 2016-2017
 • Rapportere status til styret før hvert styremøte.