Valgkomité 2017-08-25T10:04:18+00:00

Valgkomitéen består av:

Leder:
Janne Lofstad
Mobil: 900 67 567
E-mail: minifurien@hotmail.com
Medlemmer:
Stefan Zaborowski
Henning Hegbom
Lotte Eriksen

Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på Tinget.