Forbundsstyret 2016-12-15T13:36:35+00:00

 


Forbundsstyret 2016 – 2018

Rolle / Funksjon:Navn:E-post:Telefon:
President:Otto Kalvøotto.kalvo@squash.no982 12 001
Visepresident:Runar Fjellgaardrunar@fjellgaard.net482 24 066
Styremedlemmer:Thomas Gjerde
Nina K. Haugen
Laila Grodås Østerhus
tegjerde@gmail.com
nina.kristin.haugen@outlook.com
lailagroe@gmail.com
992 33 054
411 91 384
915 80 930
Varamedlemmer:Edvard B. Hegbom
Vibeke Thoresen Wiig
eddybom@hotmail.com
vibeke.squash@gmail.com
952 17 026
464 10 322
Generalsekretær:Bente Stavenessquashforbundet@nif.idrett.no901 41 314