Forbundsstyret 2018 – 2020

Rolle / Funksjon:Navn:E-post:Telefon:
President:Otto Kalvøotto.kalvo@squash.no982 12 001
Visepresident:Frode Dorpfrode.dorp@helgelandkraft.no970 63 806
Styremedlemmer:Laila Grodås Østerhus
Brian Phillips
Vibeke Thoresen Wiig
lailagroe@gmail.com
niblick@mac.com
vibeke.squash@gmail.com
915 80 930
480 40 216
464 10 322
Varamedlemmer:Karoline Hegbom
Marianne Hylland
khegbom@gmail.com
stjernedrysset.as@gmail.com
932 04 059
905 95 385
Generalsekretær:Bente Stavenessquashforbundet@nif.idrett.no907 78 401