Forbundsstyret 2020 – 2022

Rolle / Funksjon: Navn: E-post: Telefon:
President: Otto Kalvø otto.kalvo@squash.no 982 12 001
Visepresident: Terje Finholdt terje.finholdt@gmail.com 934 00 320
Styremedlemmer: Andrea Fjellgaard
Frode Hognestad
Vibeke T. Wiig
andrea_fjell@hotmail.com
frode@hognestadbygg.no
vibeke.squash@gmail.com
479 93 607
901 16 906
464 10 322
Varamedlemmer: Karoline Hegbom
Ove Marius Helø
khegbom@gmail.com
ovemarius@gmail.com
932 04 059
934 00 194
Generalsekretær: Tord Bakke Arvesen squashforbundet@nif.idrett.no 986 55 268