Vedlagt ligger referatene fra styremøtene i Norges Squashforbund:

Referat styremøte nr 7 – 2020

Referat styremøte nr 6 – 2020

Referat styremøte nr 5 – 2020

Referat styremøte nr 4 – 2020

Referat styremøte nr 3 – 2020

Referat styremøte nr 1 – 2020

Referat styremøte nr 6 – 2019

Referat styremøte nr 5 – 2019

Referat styremøte nr 4 – 2019

Referat styremøte nr 3 – 2019

Referat styremøte nr 2 – 2019

Referat styremøte nr 1 – 2019

Referat fra styremøte nr 6 – 2018

Referat fra styremøte nr 5 – 2018

Referat fra styremøte nr 4 – 2018

Referat fra styremøte nr 3 – 2018

Referat fra styremøte nr 2 – 2018

Referat fra styremøte nr 1 – 2018

Referat fra styremøte nr 6 – 2017

Referat fra styremøte nr 5 – 2017

Referat fra styremøte nr 4 – 2017

Referat fra styremøte nr 3 – 2017

Referat fra styremøte nr 2 – 2017

Referat fra styremøte nr 1 – 2017

Referat fra styremøte nr 7 – 2016