Vedlagt ligger ny veileder for idrettslag som skal samarbeide med private/kommersielle aktører om gjennomføring av et idrettsarrangement.

Trykk her for å laste ned veilederen.