Veileder2016-01-15T14:24:22+00:00

Vedlagt ligger ny veileder for idrettslag som skal samarbeide med private/kommersielle aktører om gjennomføring av et idrettsarrangement.

Trykk her for å laste ned veilederen.