Forbundet har inngått avtale med Idrettens Regnskapskontor (IRK) om føring av regnskapet. Regnskapet vil bli modernisert, det vil bli tatt i bruk oppdaterte rutiner for utbetaling av reiseregninger, egenandeler, fakturering mm. Vi vil informere om nye rutiner så snart de er satt i funksjon.

Dette vil være tidkrevende i en overgangsperiode, og vi ber om tålmodighet og forståelse.