Forbundskontoret er stengt pga sykdom. Dere finner kontaktinformasjon til styret og komiteer på vår hjemmeside www.squash.no