Forbundet har hatt en positiv utvikling de siste år med økt medlemsantall, økt aktivitet, blitt et rent forbund, egne barneidrettsbestemmelser, rekrutteringsprosjekt med pengestøtte fra DNB Sparebankstiftelsen, nytt turnering- og rankingssystem, ny lisensordning, ny struktur på region- og landslagssamlinger med region- og landslagsteam, tilbud om klubbesøk med fokus på utvikling både sportslig og administrativt, opprettet kursmaler for kurstilbud og satt fokus på og gitt tilbud om dommerkurs, trenerkurs og trenerutvikling. Vi har deltatt i prosjektet NM-veka med stor suksess. Vårt regnskapssystem blir nå oppdatert og vi tar i bruk Visma Expence for refusjon av utlegg.

Det jobbes svært godt i komiteene, godt samarbeid på tvers og inn mot forbundskontoret. Økt aktivitet gir mer administrasjon og dessverre mindre tid til utvikling. Med en ansatt ressurs er dette krevende. Vi ber derfor om forståelse om responstiden på henvendelser til kontoret er noe lengre enn ønskelig. Styret jobber med en styrking av administrasjonen.

Otto Kalvø
NSqF President