Det nærmer seg slutten av året og vi kan se tilbake på et godt år i Norges Squashforbund med god utvikling både sportslig, økonomisk og administrativt. Vi har i løpet av de siste par årene fått på plass Rankedin som har blitt godt mottatt som et godt turneringsverktøy og rankingsystem. Det er svært viktig at våre medlemmer opplever at dette fungerer godt. Vi har etablert elektronisk lisensordning. Vi har bl.a. satt fokus på klubbutvikling, trenerutdanning og besøkt 25 av 40 klubber, alle klubber er tilbudt besøk. Vi har styrket landslagsteam og regionsteam med bredere tilbud om samlinger. Vi har igangsatt rekruttering av barn og unge gjennom vårt prosjekt Squash Skole med midler fra Sparebankstiftelsen DNB, 10 klubber deltok i år og 12 klubber blir med i 2019, noen fra i fjor og noen nye. Vi er blitt et Rent Særbund. Det er fremdeles utfordringer på flere felt. Vi er aktive innen anleggspolitikken i NIF, NIFs moderniseringsprosjektet for en enklere hverdag i klubb, direkte medlemskap og vi har en vei å gå innen utvikling og utdanning av dommere. Vår president er aktiv politisk mot NIF, ESF og WSF. Vi har en sunn økonomi med en meget god balanse.
Helt på tampen av året har vi fått to nye klubber, Øvre Romerike og Stavanger, vi er stolte over ildsjelene som drar dette i gang.
Ingenting av dette er mulig å få til uten fantastisk innsats fra alle dere frivillige i alle kroker av landet vårt, takk.
På vegne av forbundsstyret ønskes alle medlemmer og alle støttespillere en riktig god jul, takk for all frivillig innsats og entusiasme som legges ned i klubber, komiteer og utvalg, squash skal opp og fram, flere og bedre.
Nyt julehøytiden og squash, julehilsen fra

Bente Stavenes
Generalsekretær NSqF