NSqF gjennomfører tinget digitalt, 18.04.20. I denne artikkelen vil du få en del nødvendig informasjon, som vi ber deg sette deg godt inn i.

Foreslåtte endringer, spørsmål, benkeforslag og lignende:
Dersom du har forslag til endringer, kommentarer, spørsmål eller benkeforslag til valgkomitéens innstilling bes du om å sende dette inn i forkant til epost: tord.bakkearvesen@nif.idrett.no. Eposten merkes med «Innspill tinget 2020».

Påmelding:
Det er svært viktig at du melder deg på til tinget slik at du får innkalling til møtedeltakelsen, og gis tilgang til
portalen hvor stemmegivning gjennomføres. Nye påmeldinger kan sendes til epost:
tord.bakkearvesen@nif.idrett.no. Eposten merkes med «Påmelding tinget 2020».

Plattform for gjennomføring:
Tinget vil gjennomføres på teams, som er NIF’s anbefalte plattform. Det vil bookes et større møterom på Ullevål stadion, dersom noen ønsker å møte fysisk.

Saksdokumenter:
Alle saksdokumenter er sendt til din epost og publisert på www.squash.no.

Stemmegivning:
Avstemming vil gjennomføres i henhold til forbundets lov.

Med vennlig hilsen
Styret og Generalsekretær