På grunn av smitteutviklingen den senere tiden og usikkerheten knyttet til gjennomføringen av turneringen har arrangør i samråd med NSQF kommet frem til å utsette Junior-NM på ubestemt tid. Ny arrangementsdato vil presenteres i mai.

Det arbeides med et midlertidig styrevedtak for å ivareta de som på grunn av utsettelsen blir for gamle til å spille turneringen, slik at den lar seg gjennomføre med de deltakere som ville vært spilleberettiget på opprinnelig arrangementsdato.