Vi oppfordrer igjen alle klubber til å ta kontakt med sine Idrettskretser for administrative kurs, mye god gratis hjelp å få hvordan lede og utvikle en klubb https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ Forbundet honorerer alle klubber med 1.000 kr for gjennomførelse av kurs ved fremvisning av kursbevis.