Kompetansehelg blir arrangert helgen 31. august – 01. september på Myrens i Oslo. Informasjon er sendt alle klubber samt til alle som har trener 1 kurs. Tilbakemeldingene vi får er ønske om å heve kompetansen og bidra til å hjelpe trenerne til egenutvikling samt squash i Norge.

Påmeldingen her https://mi.nif.no/Event#3238837-010 Her finner du også mer informasjon om det sportslige opplegget og praktisk informasjon.

Pris: kr 1.000

Forbundet dekker reise og hotell, andre utgifter trener/klubb

Level 2

Utviklingskomiteen har satt opp et tilbud til klubber slik at trenere og klubber forplikter seg sammen om utvikling i klubb. Slik kan vi samkjøre trenerutviklingen i forbundet. Deltagerne vil ikke ha noen forpliktelse overfor forbundet etter fullført kurs, kun for egen klubb.

Kriterier:

Level 1 er gjennomført

Noe erfaring i coaching etter kursgjennomføring

Anbefaling fra klubb

Deltagelse på kompetansehelg

Samtale med Lauren/Matt/regiontrener angående programmet, erfaring, tanker om kurset

Pris:

Forbundet dekker avgiften til ESF som i dag er 300 euro samt reise.

Trener/klubb betaler for hotell og kost.

ESF har satt opp Level 2 kurs i Helsinki helgen 21.-24. november. Har vi 8 deltakere kan vi arrangere et eget kurs her hjemme med ESF som arrangør, meld din interesse til matt@offthewallsquash.co.uk