Kontaktinformasjon

Generalsekretær: Bente Stavenes

Kontortid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00-14.00

Norges Squashforbund
Postboks 5000
0840 OSLO

Besøksadresse:
Sognsveien 73, 0854 OSLO
 

Telefon: +47 90 77 84 01

Felles e-post:

squashforbundet@nif.idrett.no

 

Bankkontonr: 5134 06 06128
Organisasjonsnr: 971 484 071

Webansvarlig: Daniel Hilde
E-post: danielohilde@gmail.com

NSqF på Facebook

NSqF på Instagram

 

Komiteene:

Lenke til kontaktinfo alle komiteer

Landslagstrener

Lauren Selby
+44 07971 694970

Skype: selbs11

lauren@offthewallsquash.co.uk
www.offthewallsquash.co.uk