Kontaktinformasjon

Generalsekretær: Bente Stavenes

Norges Squashforbund
Postboks 5000
0840 OSLO

Besøksadresse:
Sognsveien 73, 0854 OSLO
 

Telefon: +47 90 14 13 14

E-post:

bente.stavenes@nif.idrett.no

squashforbundet@nif.idrett.no

 

Bankkontonr: 5134 06 06128
Organisasjonsnr: 971 484 071

Webansvarlig: Daniel Hilde
E-post: danielohilde@gmail.com

NSqF på Facebook

NSqF på Instagram

 

Komiteene:

Lenke til kontaktinfo alle komiteer

Landslagstrener

Lauren Selby
+44 07971 694970

Skype: selbs11

lauren@offthewallsquash.co.uk
www.offthewallsquash.co.uk