Vedlagt finner dere referat fra Ledermøte 2019. Se vedlegget her.