Lisensbetingelser

Behandling av dine personopplysninger

Norges Squashforbund, heretter kalt NSqF, tar ditt personvern på alvor. Her får du informasjon om hvordan forbundet bruker din personlige informasjon.

  • Medlemmet samtykker til at NSqF og forbundets sponsorer innhenter, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger m.m) og medlemmets bruk av NSqFs tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet.
  • Medlemmet har rett til innsyn i sine personopplysninger og kan kreve å få denne slettet. NSqF vil slette medlemmets opplysninger dersom det ikke foreligger noe legitimt behov for å beholde informasjonen. Medlemmet vil få en bekreftelse om sletting.
  • NSqF kan ikke dele opplysninger med en ekstern tredjepart uten medlemmets samtykke, med mindre det er pålagt av lov, eller som ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling. Vi deler din informasjon med NIFs idrettsregistrering, som samtykkes gjennom disse betingelser.
  • Ved betaling av lisens innhenter NSqF samtykke fra medlemmet om at NSqF kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke om å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte NSqF.
  • NSqF kan lagre personlige opplysninger så lenge de er relevante, eller inntil medlemmet ber om å få informasjonen slettet.