Forbundsstyret med komiteer gjennomførte strategimøte med påfølgende styremøte lørdag 31. august med evaluering av deltagelse i NM-veka 2019 og NM SR 2020 som viktigste saker. NM-veka 2020 blir arrangert i uke 26. Forbundsstyret vedtok at NM SR 2020 vil bli arrangert i juni. En prosjektgruppe ble dannet med Frode Dorp som leder. Gruppen vil se på ulike mulighetene for å delta i NM-veka 2020 på Hamar/Stange med beslutning innen september. Utfordringene er baneanlegg/ressurser/sponsorer.

Alternativt blir NM SR 2020 arrangert på Lysaker Squash med dato publisert innen September.

Styremøtereferat blir publisert under Forbundsstyret her på web.