NM veka blir arrangert 26.-30. juni, ca 40 idretter vil delta, vi deltar med vårt NM SR. Det er NIF/NRK som har eierskap til arrangementet og legger føringer for pressedekning og finaletider. Vårt forbund har satt opp lørdag 29. som 1. prioritet for finaler og søndag 30. som 2. prioritet, det har flere idretter også ønske om. Finaledagene vil bli klare fra NIF/NRK tidligst en gang på nyåret. Vår NM SR vil bli arrangert på Toppform Sola, det vil bli oppsett som vanlig ifølge turneringsbestemmelsene med 32 deltakere i eliteklassene, samt A, B klasse osv. Det er søkt om kongepokaler. Vi har et sterkt ønske å avvikle kvart- semi- og finaler i glassbane i Stavanger sentrum og få vist frem den flotte sunne sporten vår også gjennom rekrutteringsprosjektet vårt og showkamper. Arrangør er svært positive til ideen. Dette vil bli en økonomisk utfordring som vi trenger sponsorer til. I starten av januar har prosjektgruppen et møte for videre planlegging og vi vil trenge hjelp på flere områder for å gjennomføre prosjektet rundt NM. Vi håper og tror at mange av dere ønsker å bidra til squashfest.