Norges Squashforbund opplever en fantastisk medlemsvekst. Fra 2014 til i dag har medlemstallet
tilknyttet våre klubber økt med mer enn 10 000 personer. Dette er vi utrolig stolte av, og det er et
bevis på hvor viktig sporten er, også i et folkehelseperspektiv.Vi ønsker ikke å hvile på denne veksten, men ser potensialet for ytterligere medlemsøkning og
tilstrømning til sporten. Squash er en rimelig idrett, med få krav til utstyr og forkunnskaper for å
begynne. Vi ønsker å være et alternativ for alle dem som faller utenfor de store idrettene i landet, og
ønsker nye spillere velkommen.
En stor klapp på skuldra til alle squashklubber i Norge som har stått på for å skape denne utviklingen.