NSqF anbefaler ikke organisert trening, men oppfordrer til egentrening innenfor de rammene som er gitt av norske helsemyndigheter og NIF. Bakgrunnen for dette er vanskeligheten av å etterfølge regel om avstand samt bruk av fellesutstyr (eksempelvis ballen, ballkaster, dørhåndtak) som er en smittekilde gjør at det ikke er mulig å være 100% sikre på at aktiviteten ikke medfører noen smitterisiko.

NSqF vil holde dialog med NIF og helsemyndigheter for videre utvikling, og minner klubbene om å følge smittevernloven og oppfordrer alle medlemmer til å følge regler gitt av norske helsemyndigheter.

Anbefalinger fra NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/