Norges Squashforbund har besluttet å bytte arrangørklubb og sted for Senior-NM 2021. Det vil si at planen om å delta på NM-vekaarrangementet i regi av NIF, i Sarpsborg endres. For Norges Squashforbund er det viktig at arrangementet kan gjennomføres for å sikre motivasjon og aktivitet til våre utøvere, og det er større sannsynlighet for det som enkeltstående arrangement, enn dersom vi deltar i NM-veka.

Senior-NM vil avholdes den 25-27. juni og det er Oslo Squashklubb som har sagt ja til å overta arrangøransvaret fra Sarpsborg Squashklubb. Arrangementet vil avholdes på Lysaker, som i fjor. Dette er et anlegg som er åpent og romslig, slik at det er mulig å gjennomføre innenfor smittevernregler. Dette er viktig å hensynta, fordi det gjør at vi med større sikkerhet får avholdt arrangementet på ønsket tidspunkt. Spillernes behov for turneringer, både som motivasjons- og utviklingsfaktor er det viktigste hensynet til forbundet i denne beslutningen. Vi har forespurt flere klubber i landet om deres interesse for å overta arrangementet på kort sikt, og kun Oslo SK ønsket å ta ansvaret på kort sikt. Det er vi takknemlige for.

I utgangspunktet vil Senior-NM være forbeholdt eliteklassen, fordi det på nåværende tidspunkt er umulig å arrangere for fler enn 10 voksne innendørs, dersom de ikke er toppidrettsutøvere. Det vil si at vi sannsynligvis vil foreta en 32-trekning for menn elite, og for damene vil vi foreta en 16-trekning. Dersom nye retningslinjer gir åpning for en større bredde i deltakelsen, vil forbundet sammen med arrangør i fellesskap beslutte å øke antall spillere eller klasser.

Vi har en toppidrettsprotokoll som omfavner en del spillere. Disse får trene som normalt, uavhengig av smittesituasjon og retningslinjer i kommunene, med unntak av de aller strengeste reglene. Vi antar at de fleste av disse spillerne vil melde seg på. Andre har anledning til å trene slik situasjonen er i deres kommune, uavhengig om de er på forbundets toppidrettsliste eller ikke. Dersom noen faller utenfor disse ordningene, og ikke har anledning til å trene gitt de lokale smittevernreglene, bes spilleren ta kontakt med forbundet for å finne en løsning som gjør at de kan forberede seg som normalt til NM. Vi kan ikke garantere at det finnes en løsning, men vil strekke oss langt i å tilrettelegge der vi kan.

Påmeldingen til arrangementet er åpen. Følg denne linken for å melde deg på: https://rankedin.com/en/tournament/4997/senior-nm-squash-2021

 

Mvh Styret, administrasjon og arrangørklubb