Ny sesong 2017-2018 2017-09-01T13:38:15+00:00

Nå er det straks klart for sesongstart, helgen 8.-9. blir det turneringer både for juniorer og seniorer i henholdsvis Larvik og Søm, lykke til med innsatsen både på og utenom banen her og framover. Det er dere mange frivilliges utrettelige innsats rundt om i landet som vi kan takke for all aktivitet og utvikling i denne flotte sporten vår.

En stor takk rettes til Turneringskomiteen som har jobbet frem et nytt turneringsoppsett med bestemmelser som dere finner vedlagt. Et godt samarbeid innad i organisasjonen har også vært viktig og i tillegg valgte forbundet å sende turneringsbestemmelsene ut på høring slik at dere våre medlemmer gjennom klubbene kunne gi sin tilbakemelding før dette ble endelig vedtatt i styret.

Komiteen jobber fortsatt med ferdigstillelse av RankedIn og vil kontakte klubbene fortløpende for gjennomgang av programmet. Fokuset vil være på klubbene som skal arrangere turneringer i oktober/november først.

Inntil RankedIn er fullstendig oppe å går vil det være mulig å bruke Tournament Software (særskilt for turneringene i september). Resultatene sendes da til komiteen som lager disse turneringene i RankedIn for oppdatering av rankingen. Komiteen har som ønske å ha dette oppe å gå slik at oppdatert ranking per 1. oktober vil være etter ny rankingstandard og vises gjennom RankedIn.

Hilsen Turneringskomiteen v/Lars Erik

Mer nytt for denne sesongen er at styret har vedtatt å fjerne forsikringen fra lisensordningen på bakgrunn av mandatet styret fikk på ekstraordinært Ting i vår. Alle i Norge er forsikret gjennom folketrygden. Tidligere lisens/forsikringsordning har vært til nytte for en svært liten del av våre mest aktive spillere, 1-4 personer, og til irritasjon for mange. Med tro på at den nye ordningen kan gi mer deltagelse ved turneringer innføres ordningen fra 1. september 2017. Styret har vedtatt at lisensen settes til kr 100, en engangsum pr sesong som gir rett til å bli ranket, spille turneringer i inn- og utland og for administrering av drift i forbundet. Link ligger nå på web under spillere. For de som ønsker egen forsikring oppfordrer vi disse til å ta kontakt med eget forsikringsselskap. En av grunnene til at mange forbund har lisensforsikring er at det er en stor inntekt for forbund med stor medlemsmasse og at de derfor klarer å forhandle frem gode vilkår for sine medlemmer.

Vi ber dere også sjekke ut vår egen web www.squash.no som er blitt renovert og fått et nytt design og vi retter en stor takk til vår webansvarlige Alice C. Boyd for flott gjennomføring og godt samarbeid.

Vi minner om kompetansehelgen i Oslo, fullt program ligger på web under aktivitetskalender, vi har et mål om kompetanseheving i forbundet og utforder dere til å delta på ulike tiltak. Vi planlegger også å invitere Antidoping Norge til et besøk nå når vi har igangsatt arbeidet med å bli et rent forbund. Andre forslag hva forbundet kan tilby mottas gjerne.

Vi ber dere sende all informasjon fra forbundet til alle medlemmer og har dere tips og ideer til nyheter til web, facebook eller instagram tar vi gjerne imot. Vi har et mål om å bli mer synlige, spesielt på instagram. Da må vi be om tips og bilder om hva som skjer enten til Alice alice.catriona.boyd@gmail.com eller meg.

Med ønske om en flott sesong til dere alle basert på idrettens gode verdier og vår egen visjon: FLERE OG BEDRE

Med vennlig hilsen

Bente Stavenes, generalsekretær