Aktivitetskalenderen er publisert for neste sesong og sendt alle klubber.
NM SR og deltagelse i NM-veka evalueres. Avgjørelse om deltagelse på Hamar juni 2020 blir tatt i august, alternativ dato er 13.-15. mars i Oslo.
NM JR har ingen søkere, ta kontakt med Turneringskomiteen dersom din klubb ønsker å søke. Dato er satt til 24.-26. april.
NM for lag går til Drammen SK dato 22.-24. mai
NM Veteran går til Fana SK 05.-07. juni
Turneringsbestemmelsene er også sendt ut til alle klubbene og frist for tilbakemelding til komiteen er satt til 10.august.