I helgens styremøte ble det fremmet sak om tilpasning av retningslinjene for ranking av turneringsspillere.

På grunn av nedstengingen i vår faller mange spillere utenfor den ordinære løpende 12-månedersperioden for ranking. Det skaper problemer ved at flere må seedes manuelt, og potensialet for feil seeding øker. Styret ønsker derfor at vi utvider perioden til 18 måneder løpende rullering. Endringene trer i kraft fra nyttår, og starttidspunktet for perioden vil da være sesongstart 2019/2020.

 

Vi ønsker alle arrangører og spillere lykke til med turneringene fremover, og håper dette bidrar til bedre og mer smidig gjennomføring med forutsigbarhet både for spillere og arrangører.