NM Veka 2019/Flytting av NM SR 2019

Vedlagt finner dere et skriv angående deltagelse i NM veka og en eventuell flytting av NM SR til uke 26 i 2019. Jeg ber dere alle lese dette, lese om NM veka og følge med på NRK sendingene neste uke for å danne dere et bilde av mulighetene vi her har. Skrivet går til alle klubber, komitemedlemmer, landslag og styret. Klubber kan gi tilbakemelding. Komiteene bes drøfte dette og komme med en tilbakemelding. Sportskomiteen bes om en tilbakemelding fra landslagspillere og landslagstrener. Tilbakemelding sendes undertegnede innen torsdag 30. august og vil bli diskutert på strategisamlingen med komiteene i forkant av styrets møte 09. september hvor avgjørelsen vil bli tatt.

NM veka 2019 høring

Bente Stavenes
Generalsekretær

Av |2018-08-14T13:21:14+00:0014. august 2018|Forbundet informerer|

Kompetansehelg

I fjor etablerte vi kompetansehelg i september med tanke på at det skulle bli et årlig arrangement. Vi har fått gode tilbakemeldinger og ser at det er ønske om samlinger for kompetanseutvikling på flere nivå.

Den vil bli arrangert 8.-9. september i Oslo. Nærmere beskjed om påmelding, program, sted og tider kommer i neste uke.

Trenersamling for klubbtrenere lørdag oppstart kl 11 –søndag avslutning kl 17,  Ledet av Matt McFahn og Lauren Selby, regionstrenerne deltar. Alle klubber kan delta med en trener som forbundet dekker billigste flyreise til. Bestill gjerne billett snarest. Flere trenere fra samme klubb kan delta hvis plass for egen reiseregning.

Dommerkurs søndag.

Mulig vi får til workshop med RankedIn.

Styret og komiteene vil ha strategisamling lørdag og styret vil ha sitt styremøte søndagen.

Av |2018-08-14T13:22:39+00:0014. august 2018|Forbundet informerer|

God sommer!

Kontoret vil være feriestengt i juli. På vegne av forbundsstyret og meg selv ønsker jeg dere alle en riktig fin sommer.

Bente Stavenes

Generalsekretær

Av |2018-06-29T16:43:46+00:0029. juni 2018|Forbundet informerer|

Aktivitetskalender, NM Senior 2019 og turneringsbestemmelser

Det er mye aktivitet på forbundsnivå og det er krevende å få aktivitetskalender til å gå opp. Det skal tas hensyn til alle ønsker fra klubber, utenlandske turneringer, samlinger på landslags- og regionsnivå, samt ferier og konfirmasjonshelger og det hele. En stor takk til Turneringskomiteen og Sportskomiteen som har fått alt på plass. Legg merke til at Larvik Junior Open endres fra 12.-14. oktober til 26.-28. oktober pga Nordic Junior Open.

NM Senior vurderes flyttet til uke 26 i 2019, alternativ helg er 25.-27. januar. Dette på grunn av NM veka som skal arrangeres i Stavanger, et samarbeid mellom NRK TV og NIF. Det er et tilbud spesielt rettet til mindre idretter som deltar med et nasjonalt mesterskap, dette er et krav, og der garanteres dekning av finaler på NRK TV pluss mulighet for mer. Vi ser for oss en […]

Av |2018-06-28T12:52:34+00:0028. juni 2018|Forbundet informerer, Nyheter, Turneringer|

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte grupper som:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist
For prosjekter med oppstart vår 2019: 15. august 2018. […]

Av |2018-06-12T10:34:09+00:0012. juni 2018|Forbundet informerer|

Beste resultat EM U17

Sterk prestasjon av laget, som vant 2-1 over Tyskland i siste kamp og ble nr 13. Entusiasme og inspirasjon til alle spillere.

Laget bestod av:
Nicolai Bø, Bærum SK, kaptein
Andreas Meling Knoph, Bergen SK
Madeleine Hylland, Bærum SK
Irene Fossen, Bærum SK
Coach Paul Selby

Vi gratulerer laget med resultatet!

Av |2018-05-15T09:28:19+00:0015. mai 2018|Forbundet informerer|