Squashforbundet Coronavettregler

Oppdatert informasjon om forbundets coronavettregler

Myndighetene har fra 7. mai gitt ytterligere rom for åpning av norsk idrett, og NSqF er svært fornøyd med mulighetene dette gir for å starte opp igjen treningsaktiviteten i idrettslagene. Vår idrett er ikke en kontaktidrett, og dette medfører derfor gode muligheter for å spille squash, også på ordinært vis. […]

Av |2020-05-19T13:30:40+02:0024. april 2020|Forbundet informerer|

Pressemelding: Suksess med digitalt Forbundsting

Som første særforbund avholdt Norges Squashforbund lørdag 18. april 2020 sitt Forbundsting digitalt. De fleste tingdelegatene deltok på Teams, mens noen få møtte fysisk på Idrettens hus med to meters avstand. Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt, gjennom skriftlig elektronisk stemmegivning. Gjenvalgte President Otto Kalvø takker for fornyet tillit, og ber medlemmer og squashentusiaster ta vare på hverandre og egen helse i en krevende tid. Elisabeth Faret overbrakte en hilsen og lykkeønskinger på vegne av Idrettsstyret og Idrettspresident Berit Kjøll. […]

Av |2020-05-19T13:33:23+02:0022. april 2020|Forbundet informerer|

Informasjon i forbindelse med tinget 18.4

NSqF gjennomfører tinget digitalt, 18.04.20. I denne artikkelen vil du få en del nødvendig informasjon, som vi ber deg sette deg godt inn i.

Foreslåtte endringer, spørsmål, benkeforslag og lignende:
Dersom du har forslag til endringer, kommentarer, spørsmål eller benkeforslag til valgkomitéens innstilling bes du om å sende dette inn i forkant til epost: tord.bakkearvesen@nif.idrett.no. Eposten merkes med «Innspill tinget 2020». […]

Av |2020-05-19T13:37:40+02:0016. april 2020|Forbundet informerer|

Informasjon om krisepakken til idretten

NIF har i dag sluppet viktig informasjon om krisepakken som støtter idretten. Arrangører som har måttet avlyse, flytte eller stenge sine arrangement anbefales å se gjennom veiledningen, og søke om kompensasjon for eventuelle tapte billettinntekter, deltakerutgifter og merutgifter.

Les mer om krisepakken på denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrett-kultur-og-frivillighet/

Med ønske om en god påske
Norges Squashforbund

Av |2020-04-09T11:00:31+02:0009. april 2020|Forbundet informerer|

NSqF Corona-vettregler

NSqF anbefaler ikke organisert trening, men oppfordrer til egentrening innenfor de rammene som er gitt av norske helsemyndigheter og NIF. Bakgrunnen for dette er vanskeligheten av å etterfølge regel om avstand samt bruk av fellesutstyr (eksempelvis ballen, ballkaster, dørhåndtak) som er en smittekilde gjør at det ikke er mulig å være 100% sikre på at aktiviteten ikke medfører noen smitterisiko.

NSqF vil holde dialog med NIF og helsemyndigheter for videre utvikling, og minner klubbene om å følge smittevernloven og oppfordrer alle medlemmer til å følge regler gitt av norske helsemyndigheter.

Anbefalinger fra NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Av |2020-04-03T20:14:56+02:0003. april 2020|Forbundet informerer|

Tinget 2020 gjennomføres elektronisk 18. april kl 10 – 14

Tinget vil bli gjennomført innenfor nødvendig lover og vedtekter ifølge NIFs lovutvalg i anledning korona situasjonen.

Detaljer angående gjennomføring vil bli formidlet til påmeldte.

Valgkomiteens innstilling til forbundsstyre og kontrollkomite vedlagt.

Tingpapirene vil bli sendt ut senest 14 dager før Tinget.

Valgkomiteens innstilling Forbundsstyret 2020

Valgkomiteens innstilling Kontrollkomiteen 2020

Av |2020-03-31T15:51:07+02:0031. mars 2020|Forbundet informerer|

NSqF Aktivitet

Håper dere alle har det bra og at dere finner alternative måter å trene på.
Norges Squashforbund stiller seg solidarisk bak helsemyndighetenes tiltak som påvirker vår aktivitet i april slik:
Fanas påsketurnering er avlyst
NM JR flyttes til helgen 12.-14. juni
Vi lever i håpet og planlegger for gjennomføring av både NM junior, senior og veteran i juni. Kontakt arrangørklubb for nærmere informasjon. Bestiller dere flybilletter, velg med avbestillingsmulighet.

Av |2020-03-31T10:18:17+02:0031. mars 2020|Forbundet informerer|

All aktivitet ut mars er kansellert, aktivitet planlagt i tiden etter avventer vi.

Dette påvirker følgende arrangement i mars som er kansellert:
NM for lag
World Squad
Norwegian Junior Open
Sarpsborg Salming
Informasjon ut mot spillerne blir håndtert av arrangør.

EM
EM SR er kansellert av ESF
EM U19 er kansellert av ESF
EM U15, blir vurdert av ESF, men blir ikke kansellert før arrangørlandet setter inn tiltak som fører til kanselering. Vi avventer.
Informasjon til spillere blir håndtert av Andreas og Nils/sportskomiteen.

April
Etter dialog med Bergen SK/Stein Erik Knoph og har vi sammen kommet frem til at arrangementet er usikkert, men vi ønsker ikke å formelt avlyse enda. Samtidig vurderer vi å finne en alternativ dato i juni.
Fanas påsketurnering er planlagt og er heller ikke avlyst pr i dag melder Fana SK/Dung Tran.
Øvrig informasjon blir håndtert av arrangør.

Take care

På vegne av NSqF styret
Bente Stavenes
Generalsekretær

Av |2020-03-13T12:28:33+01:0013. mars 2020|Forbundet informerer|

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Norges Squashforbund stiller seg solidarisk bak helsemyndighetenes tiltak og ber dere lese informasjonen Norges Idrettsforbund har sendt ut. Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

Bente Stavenes
Generalsekretær

Av |2020-03-12T15:00:41+01:0012. mars 2020|Forbundet informerer|

Lag NM avlyst

Vi beklager å måtte informere om at Lag NM som skulle avholdes i helgen er avlyst for å begrense risikoen for spredning av coronaviruset.

Av |2020-03-12T13:04:45+01:0012. mars 2020|Forbundet informerer|
Gå til toppen