NSqF Corona-vettregler

NSqF anbefaler ikke organisert trening, men oppfordrer til egentrening innenfor de rammene som er gitt av norske helsemyndigheter og NIF. Bakgrunnen for dette er vanskeligheten av å etterfølge regel om avstand samt bruk av fellesutstyr (eksempelvis ballen, ballkaster, dørhåndtak) som er en smittekilde gjør at det ikke er mulig å være 100% sikre på at aktiviteten ikke medfører noen smitterisiko.

NSqF vil holde dialog med NIF og helsemyndigheter for videre utvikling, og minner klubbene om å følge smittevernloven og oppfordrer alle medlemmer til å følge regler gitt av norske helsemyndigheter.

Anbefalinger fra NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Av |2020-04-03T20:14:56+02:0003. april 2020|Forbundet informerer|

Tinget 2020 gjennomføres elektronisk 18. april kl 10 – 14

Tinget vil bli gjennomført innenfor nødvendig lover og vedtekter ifølge NIFs lovutvalg i anledning korona situasjonen.

Detaljer angående gjennomføring vil bli formidlet til påmeldte.

Valgkomiteens innstilling til forbundsstyre og kontrollkomite vedlagt.

Tingpapirene vil bli sendt ut senest 14 dager før Tinget.

Valgkomiteens innstilling Forbundsstyret 2020

Valgkomiteens innstilling Kontrollkomiteen 2020

Av |2020-03-31T15:51:07+02:0031. mars 2020|Forbundet informerer|

NSqF Aktivitet

Håper dere alle har det bra og at dere finner alternative måter å trene på.
Norges Squashforbund stiller seg solidarisk bak helsemyndighetenes tiltak som påvirker vår aktivitet i april slik:
Fanas påsketurnering er avlyst
NM JR flyttes til helgen 12.-14. juni
Vi lever i håpet og planlegger for gjennomføring av både NM junior, senior og veteran i juni. Kontakt arrangørklubb for nærmere informasjon. Bestiller dere flybilletter, velg med avbestillingsmulighet.

Av |2020-03-31T10:18:17+02:0031. mars 2020|Forbundet informerer|

All aktivitet ut mars er kansellert, aktivitet planlagt i tiden etter avventer vi.

Dette påvirker følgende arrangement i mars som er kansellert:
NM for lag
World Squad
Norwegian Junior Open
Sarpsborg Salming
Informasjon ut mot spillerne blir håndtert av arrangør.

EM
EM SR er kansellert av ESF
EM U19 er kansellert av ESF
EM U15, blir vurdert av ESF, men blir ikke kansellert før arrangørlandet setter inn tiltak som fører til kanselering. Vi avventer.
Informasjon til spillere blir håndtert av Andreas og Nils/sportskomiteen.

April
Etter dialog med Bergen SK/Stein Erik Knoph og har vi sammen kommet frem til at arrangementet er usikkert, men vi ønsker ikke å formelt avlyse enda. Samtidig vurderer vi å finne en alternativ dato i juni.
Fanas påsketurnering er planlagt og er heller ikke avlyst pr i dag melder Fana SK/Dung Tran.
Øvrig informasjon blir håndtert av arrangør.

Take care

På vegne av NSqF styret
Bente Stavenes
Generalsekretær

Av |2020-03-13T12:28:33+01:0013. mars 2020|Forbundet informerer|

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Norges Squashforbund stiller seg solidarisk bak helsemyndighetenes tiltak og ber dere lese informasjonen Norges Idrettsforbund har sendt ut. Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

Bente Stavenes
Generalsekretær

Av |2020-03-12T15:00:41+01:0012. mars 2020|Forbundet informerer|

Lag NM avlyst

Vi beklager å måtte informere om at Lag NM som skulle avholdes i helgen er avlyst for å begrense risikoen for spredning av coronaviruset.

Av |2020-03-12T13:04:45+01:0012. mars 2020|Forbundet informerer|

NM SR 2020

På tross av Korona-viruset planlegger vi langsiktig. NM senior 2020 vil bli arrangert på Lysaker av Oslo Squashklubb. Turneringsleder er Vibeke Wiig, og med hennes team på plass er vi sikret et strålende arrangement. Tidspunkt for startdato kommer ila uken, men hold av 24. – 28. juni som tidligere publisert.
Prosjektgruppen for NM-veka 2020 har tatt beslutningen om ikke å delta på Hamar i år. Evalueringen fra fjor viste at anlegg, sponsorer og ressurser kunne bli krevende. Det var faktorer som måtte på plass, der har vi ikke lykkes.
NRK gir oss følgende tilbakemelding:
«Veldig kjedelig at dere ikke fikk dette på plass, NRK så frem til å videreføre suksessen med glassburet fra i fjor. Det var spektakulært, og på torvet i Hamar ville det blitt enda bedre.
Vi tilpasser oss, og ønsker squash velkommen tilbake neste år.»
Forbundet satser på å komme sterkt tilbake i NM-veka 2021 i Sarpsborg.

Av |2020-03-11T16:30:12+01:0011. mars 2020|Forbundet informerer|

NSqF Administrasjonen

Kontorets åpningstider frem til 01. april er følgende:
Tirsdag, onsdag, torsdag 09 – 14.
Bente Stavenes jobber nå 40 % og Tord Bakke Arvesen tiltrer 01. april i full stilling. Andreas Åbyholm holder i planlagte arrangementer, men vil redusere sin virksomhet frem mot 1. april.

Av |2020-03-11T15:19:13+01:0011. mars 2020|Forbundet informerer|

Turneringer

Forbundet presiserer at alle turneringer vil blir avholdt som planlagt med mindre det kommer nye restriksjoner fra helsemyndighetene.

Av |2020-03-11T10:52:12+01:0011. mars 2020|Forbundet informerer|

Corona-sitasjonen for Norges Squashforbund

Administrasjonen deltok på NIFs møte angående oppdatering på korona, NIF understreker at de forholder seg til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det gjør også forbundet og vurderer arrangement fortløpende.

Vi har nå mottatt informasjon fra ESF om at EM SR er kansellert. Spillere, sportskomité og landslagstrener er informert. Vi er i kontakt med sportskomité og ESF og vurderer deltagelse i U19 og U15 fortløpende.

Vi vurderer arrangementet Norwegian Junior Open og er i dialog med turneringsleder Vibeke Wiig. Hun informerer alle påmeldte om Helsedirektoratets anbefalinger som forbundet følger.

De økonomiske konsekvenser er pr. i dag uavklart, dette vil følges opp. NIF vil agere til våre politikere på idrettens felles vegne angående våre eventuelle tap.

Vi følger opp utviklingen tett og kommer med mer informasjon så snart som mulig.

Vedlagt følger pressemelding som er sendt ut fra NIF 10. mars vedrørende Corona-situasjonen og hvilke konsekvenser dette har for norsk idrett.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/koronasituasjonen-og-konsekvenser-for-norsk-idrett/

Av |2020-03-11T08:49:20+01:0011. mars 2020|Forbundet informerer|
Gå til toppen