Avtale NSqF og SquashFitness

Norges Squashforbund er stolt over å kunne informere om at vi nå inngår et offisielt samarbeide med SquashFitness. Målsetningen er å maksimere antall medlemmer i klubber og forbund, og samarbeidet består i at SquashFitness skal forestå den praktiske gjennomføringen av dette arbeidet. Det viktigste arbeidsverktøyet er bookingprogrammet Book247, som forbundet vil tilby kostnadsfritt til alle steder hvor det spilles squash her til lands. Svært viktig er det også at alle former for organisert squashaktivitet nå blir gjort i forbundets foretrukne turneringslederverktøy RankedIn. Vi forventer at disse verktøyene vil revolusjonere medlemsmassen rundt omkring i klubbene, noe som i siste instans vil gjøre både forbund og klubber langt bedre egnet til å satse på ulike aktiviteter.

Løsningen er presentert for NIF i møte med leder for modernisering og digitalisering Pål Kristen Rønnevik

Vi håper at alle klubber og sentere bistår oss i dette arbeidet, og de som ønsker det kan få mer info rundt programvarene av Jørn-Arne Jørgensen, jornarne.jorgensen@gmail.com, 97 95 37 91. Hvis ikke dere tar kontakt, vil han etterhvert gjøre det.

Forbundet vil utarbeide en mal som er ment til hjelp i samarbeid mellom klubb og senter.

Av |2019-03-27T17:40:41+02:0027. mars 2019|Forbundet informerer|

Ledermøte 2019

Forbundet har gleden av å ønske velkommen til Ledermøte 2019, dette vil bli avholdt 11. mai kl 10-15 i Oslo, på kontoret hos vår president Otto Kalvø. Saksliste er sendt alle klubber.

Alle klubber, komiteer inviteres, vi håper dere alle ser verdier av å være tilstede og følge utviklingen i forbundet vårt og samtidig hilse på medlemmer fra andre klubber.

For klubber dekker forbundet reiseutgifter for 1 person. For tilreisende som ikke rekker fly frem og tilbake samme dag dekkes en hotellnatt.

Sportsreiser kan bestilles her, navneendring kan gjøres opptil 24 timer før avreise, velg Squashforbundet https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/

Hotell kan bestilles her https://www.scandichotels.no/

Vi oppfordrer tilreisende å bruke lokaltog som bruker 27 minutter til Nasjonalteateret og koster halvparten av Flytoget, billett kjøpes på Ruter eller NSB app, 4 soner.

Reiseregning sendes inn i ettertid til kontoret.

Påmelding er ønsket til bente.stavenes@nif.idrett.no i god tid på grunn av bevertning. Siste frist 27. april.

Velkommen!

Av |2019-03-21T10:04:33+02:0015. mars 2019|Forbundet informerer|

EM U19 UPDATE

It is with great sadness to report Simen Wiig will be unable to participate in this years competition. Simen has undergone surgery on his knee and we wish him all the best with a speedy, healthy recovery. The national coaching team have chosen Andreas Knoph to represent Norway after a string of great results and strong performances this season. Congratulations to Andreas and we look forward to seeing Simen back on court soon.

Regards,
Lauren

Av |2019-03-13T14:08:15+02:0013. mars 2019|Forbundet informerer|

EM 2019

Congratulations to the following players who have been selected to represent Norway at the European Championships this season. We are looking forward to the challenges ahead and feel the team spirit is the best it has ever been.

EM SR HERRER

Adrian Østbye
Sindre Roaldsøy
Trym Aasness
Gard Aasness
Patrick Hansen

EM SR DAMER

Madeleine Hylland
Melanie Moore
Chloe Kalvø
Karoline Hegbom

JR U19

Elias B Ratejczak
Nicolai Bø
Simen Wiig
Madeleine Hylland

JR U17

Nicolai Bø
Andreas M Knoph
Dawood Atif
Irene Fossen

Lauren Selby
National Coach

Av |2019-02-21T11:08:39+02:0021. februar 2019|Forbundet informerer|

Turneringer sesongen 2019-2020

Vi minner om søknadsfristen 1. mars for å søke om arrangering av approberte turneringer. Trykk her for å komme til søknadsskjema.

Søknaden sendes til Turneringskomiteen NSqF turneringskomiteen.nsqf@gmail.com

Målet er å publisere oppsettet ila. juni. Det er et stort puslespill som skal løses, det skal tas hensyn til samlinger, turneringer internasjonalt, høst/vinterferier, konfirmasjonsdatoer ol. Dette er krevende, men med et godt samarbeid på tvers av komiteene skal vi få det i boks.

Av |2019-02-15T10:15:27+02:0015. februar 2019|Forbundet informerer|

NM SR og NM-veka 2019

NM SR 2019 starter torsdag 27.juni kl 18.00 med finaledag søndag 30. juni. Dette er nå bekreftet fra NRK/NIF.

Turneringsleder for NM SR 2019 er Vibeke Wiig som med sin IT bakgrunn gjennom 25 år og medutvikler av Rankedin samt solide turneringsledererfaring vil være en utmerket leder for NM for å møte standarden som NRK setter for levering av resultater, it løsninger og løpende kontakt mot NRK for optimale fleksible løsninger. Hun har med seg leder for turneringskomiteen Lars Erik Jakobsen samt Brian Phillips, medlem av forbundsstyret, et utmerket team som sammen med andre ildsjeler har alle gode forutsetninger for å skape et topp NM SR 2019.

De vil nå styrke gruppen og som tidligere kommunisert knytte til seg personer som ønsker å bidra til å lage et topp NM for våre spillere og squash Norge. De vil ha behov for ulik kompetanse, både lokalt og sentralt og er i løpende kontakt med ressurser og ønsker lokal bistand.

Forbundet kommuniserte i september at en prosjektgruppe sentralt er opprettet og at målet er å få vist frem sporten vår på spektakulært vis og at det er mye jobb som skal gjøres.

Som nevnt er glassbane i sentrum målet og utfordringen. Ta en titt på vedlagte bilde, et illustrasjonsbilde. Tenk dere en glassbane med tribuner samt andre idretter. Hvilke fantastiske muligheter vi får til å vise oss frem og planen er å arrangere kvart- semi- og finalekamper her, øvrige kamper på Toppform Sola. Vi gleder oss stort.

Av |2019-02-05T14:33:29+02:0005. februar 2019|Forbundet informerer|

EM 2019

Happy New Year!

I hope you are all looking forward to the second half of the season as much as I am, we have many exciting events to look forward to. We will see many of you in Sarpsborg for what is shaping up to be a brilliant tournament.
Myself, the National Coaches, Regional Coaches and the Sports Committee have had many discussions about the European Championships this year. We have decided to enter teams in the Men’s, Women’s, U19 and U17 events. It was with much regret we have decided not to enter an U15 team. The standard of squash at elite level is improving but we feel at this point in time we will be unable to field a competitive team at European level. We are extremely positive about fielding teams in every age group in years to come and we will work hard to ensure this happens.
Good luck to everyone in the second half of the season!

Regards
Lauren

Av |2019-01-25T13:17:51+02:0025. januar 2019|Forbundet informerer|

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019/2020

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot utsatte grupper.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:
• mennesker med funksjonsnedsettelse
• mennesker med innvandrerbakgrunn
• mennesker med en fysisk sykdom
• mennesker med psykisk sykdom eller
• mennesker med lav betalingsevne
Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist 15. februar 2019
For prosjekter med oppstart høst 2019 er søknadsfristen 15. februar 2019.
For å bli opprettet som søker må du:
1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:
• om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
• om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
• om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.
2. Sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du kort opplyser om:
• prosjektets bakgrunn
• prosjektets målsetting
• prosjektets målgruppe
• prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
3. NIF oppretter eventuelt idrettslaget som søker og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. Mer informasjon sendes dersom du blir opprettet som søker.
Les […]

Av |2019-01-21T10:45:49+02:0021. januar 2019|Forbundet informerer|