Som første særforbund avholdt Norges Squashforbund lørdag 18. april 2020 sitt Forbundsting digitalt. De fleste tingdelegatene deltok på Teams, mens noen få møtte fysisk på Idrettens hus med to meters avstand. Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt, gjennom skriftlig elektronisk stemmegivning. Gjenvalgte President Otto Kalvø takker for fornyet tillit, og ber medlemmer og squashentusiaster ta vare på hverandre og egen helse i en krevende tid. Elisabeth Faret overbrakte en hilsen og lykkeønskinger på vegne av Idrettsstyret og Idrettspresident Berit Kjøll.

På Idrettens hus, Ullevål ble det første digitale Forbundstinget gjennomført lørdag. I en tid hvor sosial distansering og nødvendige smittevernstiltak begrenser idrettsaktivitet er det tydelig at medlemmene i NSqF er tilpasningsdyktige. – Vi er opptatt av å holde hjulene i gang, og ville gjennomføre tinget til planlagt tid. Det var derfor helt nødvendig å se på alternative måter å gjennomføre på, sier President Otto Kalvø.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble valgt, og øvrige saker ble gjennomgått i tur og orden etter dyktig ledelse av dirigent Marit Wiig.
– Marit er en svært erfaren idrettsleder, og en viktig støttespiller i planleggingen og gjennomføringen av Tinget, sier Generalsekretær Tord Bakke Arvesen.

I forbindelse med valget ønsker Presidenten å takke de avgåtte styre- og komitemedlemmer for deres uvurderlige og store frivillige bidrag til Squashidretten.

De avgåtte er:
Frode Dorp (avgått visepresident)
Brian Phillips (avgått styremedlem)
John Eriksen (avgått leder av antidopingkomiteen)
Stein Gabrielsen (avgått medlem av antidopingkomiteen)

Det nye styret består nå av:
Otto Kalvø, president
Terje Finholdt, visepresident
Andrea M. Fjellgaard, styremedlem
Frode Hognestad, styremedlem
Vibeke Wiig, styremedlem
Ove Marius Stene, varamedlem
Karoline Hegbom, varamedlem

Det ble fruktbare diskusjoner knyttet til budsjett og langtidsplaner. Flere gode innspill kom frem under debatten, og det nye styret ser på disse som et godt grunnlag for det videre arbeidet. Det påtroppende styret takker for alle innspillene og ønsker med stor giv å ta fatt på de utfordringene norsk squash står overfor.

Tinget ga styret fullmakt til å opprette et eget aksjeselskap som har som formål å investere i og drifte squashanlegg for Forbundet.
– Vi ser på dette som et riktig verktøy for å kunne sikre tilgang til nye anlegg for våre medlemmer og satse på økt bredde og flere jenter inn i squashen, uttaler påtroppende visepresident Terje Finholdt.

###

For mer informasjon kontakt:
Tord Bakke Arvesen,
Generalsekretær,
98655268
tord.bakkearvesen@nif.idrett.no

Norges Squashforbund (NSqF) ble stiftet i 1978 og offisielt anerkjent som idrett ved Idrettstinget i 1980. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund som driver med squash. NSqF er tilsluttet Norges
Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite, European Squash Federation og World Squash Federation. Det avholdes årlig NM i alle klasser fra junior jenter og gutter til senior damer og herrer, samt veteranklasser og for lag.