Våren 2018 ble Norges Squashforbund sertifisert av Antidoping Norge som Rent Særforbund.
Sertifiseringen gjelder for to år av gangen, og i den perioden må NSqF følge opp det som står i
handlingsplanen for antidopingarbeidet.

Handlingsplanen omhandler blant annet e-læringsprogrammet Ren Utøver, som gir nyttig og god
antidopingopplæring på en moderne måte (http://www.renutover.no).

Nå har Antidoping Norge lansert en repetisjonsmodul i Ren Utøver. Den nye modulen gir mulighet for
repetisjon uten at man må gjennomføre hele kurset på nytt.

Når repetisjonsmodulen er bestått, vil dato for gjennomføringen av repetisjonsmodulen stå nederst
på diplomet. Repetisjonsmodulen er kun tilgjengelig for de som tidligere har gjennomført alle syv
moduler av Ren Utøver.

Vennlig hilsen
Stein Gabrielsen, medlem i NSqFs antidopingutvalg