Antidoping Norge har lansert en repetisjonsmodul i Ren Utøver.

Mange har krav på seg om å gjennomføre Ren utøver årlig eller hvert annet år. Den nye modulen gir
mulighet for repetisjon uten at man må gjennomføre hele kurset på nytt.

Når repetisjonsmodulen er bestått vil dato for gjennomføringen av repetisjonsmodulen stå nederst
på diplomet.

Repetisjonsmodulen er kun tilgjengelig for de som tidligere har gjennomført alle syv moduler av Ren
Utøver.

Les mer om modulen her: https://www.antidoping.no/nyheter/ny-repetisjonsmodul-på-ren-utøver

Vi i antidoping komiteen anmoder alle om å gjennomføre denne, for de som er med på landslaget er
det et krav.

Hilsen
Antidoping komiteen