2020 har vært et krevende og vanskelig år for idretten i Norge. Mange av de planlagte aktivitetene våre har vært vanskelig å gjennomføre. Vi er inne i en ny periode med lockdown i store deler av landet. Som et resultat av dette har vi hatt behov for å finne alternative måter å holde vår idrettsaktivitet gående.

De siste 4 årene har Norges Squashforbund hatt et tett og godt samarbeid med Lauren Selby, Emily Ison og Paul Selby. De har vært forbundets landslagstrenere og har planlagt og gjennomført treningssamlinger på region- junior- og seniorlagene. I 2020 har dette ikke vært mulig, og med den forverrede situasjonen vi opplever nå, ser det ut til at det også i 2021 vil bli vanskelig å opprettholde de planlagte aktivitetene de har vært ansvarlige for.

Norges Squashforbund har derfor i samråd med Lauren besluttet å avslutte samarbeidet. Lauren, Paul og Emily vil fortsette å følge opp utøvere ut november. NSqF ønsker å understreke at dette ikke er en enkel beslutning. Landslagsteamet har vært avgjørende for å heve nivået i norsk squash til nivået vi har i dag. Deres kompetanse, kvalitet og fantastiske engasjement har hjulpet spillere, klubber, trenere og forbundet til å heve seg mange hakk, og skapt et fundament vi skal bygge videre på. Dette hadde ikke vært mulig uten teamets urokkelige tro og innsats over de siste fire årene. Lauren, Emily og Paul sitt arbeid har vært en suksesshistorie, og vi skylder dem en stor takk for alt de har gjort for oss.

Landslagsteamet selv ønsker å trekke frem hvor gøy, lærerikt og spennende årene i Norges Squashforbund har vært. Lauren takker forbundet for å tørre å satse på en kvinnelig landslagssjef og er stolt over den suksessen og fremgangen hun har klart å skape som landslagssjef i forbundet. Landslagsteamet er takknemlig for vennskapet og samarbeidet som har vært med spillere, trenere, klubber, styret og ansatte i forbundet og håper suksessen fortsetter i tiden som kommer.

Selv om samarbeidet formelt avsluttes, er ingen dører lukket. Det er fortsatt åpen dør og vi vil holde kontakten med hverandre i tiden fremover. For norske spillere er det mulig å besøke og trene med dem i England, og Lauren vil mer enn gjerne tilrettelegge for at norske spillere møter god motstand i England. Samtidig vil Forbundet fremdeles ha behov for sportslig bistand, enten det er snakk om spillerutviklingstiltak, trenerutdanning eller annet hvor Laurens ekspertise vil være avgjørende.

Norges Squashforbund vil igjen takke for samarbeidet, og ønsker lykke til videre. Vi håper at situasjonen er forbedret og at dere har muligheten til å besøke oss i forbindelse med NM-Veka 2021 hvor vi kan feire samarbeidet og alle mål vi har nådd i fellesskap. Forbundet vil komme tilbake med mer informasjon om vår sportslige organisering på et senere tidspunkt.