Halve 2020 har gått. Et år som vil bli et av de mest spesielle og utfordrende årene i vår levetid. Men det er også et år for muligheter, erfaringsinnhenting og nytenkning som kan hjelpe squashidretten ytterligere i månedene og året som kommer. Vi har spurt Presidenten om hans tanker, erfaringer og håp for fremtiden for norsk squash og idrett.

Hvordan har du opplevd de første seks månedene av 2020?

Det har vært urolige tider, og jeg har opplevd å se en fantastisk idrett stenges ned, utøvere som plutselig står igjen uten å kunne fylle sin fritid med idrettsglede og utvikling. Og jeg har fått høre om sentre som synes tiden er vanskelig, og har vært på kanten av stupet. Men jeg har også positive opplevelser og ser at vår organisasjon er på rett vei ut av dette.

Hvordan syns du norsk idrett og squashidretten har håndtert krisen så langt?

Jeg mener at det er gjort en god jobb fra oss i squash. Vi har vært tilpasningsdyktige og forsøkt å fortsette arbeidet så godt som normalt. Vi har unngått permitteringer, og har til og med foretatt ansettelser i perioden. Det vitner om offensiv holdning, og det tror jeg blir avgjørende fremover. Et godt eksempel på vår tilpasningsdyktighet viste vi da vi som første særforbund gjennomførte tinget digitalt. Uten nevneverdige problemer gikk gjennomføringen som planlagt og vi kunne fokusere på veien videre.

Er det bare mørke skyer, eller byr denne tiden på muligheter for Squashidretten i landet?

Det finnes alltid muligheter, og vi skal benytte oss av dem. Tinget ga styret fullmakt til å opprette et selskap for anleggsutvikling. Anlegg er en av de viktigste strategiene for forbundet.

Men jeg er bekymret for frafallet i idretten generelt, og for squash. Da skal vi ikke glemme at vår idrett er enkel å starte med og krever lite forkunnskaper. I tillegg er det lave kostnader knyttet til idrettsdeltakelsen. Det kan være vår største mulighet noensinne til å rekruttere nye medlemmer. Jeg håper klubbene våre setter opp rekrutteringsaktiviteter og forsøker å ta kontakt med andre idrettslag og fanger opp de som faller utenfor de største idrettene. Dette er arbeid vi ønsker å støtte klubbene med om de opplever behov for det. La oss holde barn og ungdom i idretten.

Hvor langt i gjenåpningen av idretten vår har vi kommet? Er det noen store utfordringer som gjenstår?

Vi har kommet langt i gjenåpningen av squashidretten. Det har blitt jobbet knallhardt fra kontoret og inn mot politisk styring i NIF for å sørge for raskest mulig åpning. Jeg tror vi var den første innendørsidretten som fikk åpnet for ordinær aktivitet, og det var en stor glede. Jeg er stolt over at vi fikk det til, og synes det var positivt for sporten at nyheten også nådde medienes søkelys. Dette ble en merkedag for idretten vår. Jeg håper sentereiere har utnyttet denne muligheten og står på for å fylle banene med aktivitet. Spesielt barn og ungdom.

Denne uken er landslagene i gang igjen med aktivitet, og hele apparatet har tatt mot nyheten med glede. Nå kan våre elitespillere fortsette utviklingen, og kanskje ta et sjumilssteg i forhold til deres utenlandske konkurrenter. Og arrangementer starter igjen i august, innenfor retningslinjer gitt av myndigheter. Vi venter på åpning internasjonalt, så vi kan ta mot våre utenlandske venner til trening og kamp, og delta på internasjonale turneringer.

Er det noen positive hendelser å ta med seg fra dette halvåret?

Vi har fått ny generalsekretær som er motivert og gleder seg til å jobbe for å utvikle squashidretten. Det nye styret har svært god og bred kompetanse til å styre idretten videre. Vi har allerede hatt vårt første styremøte, og det er tydelig at dette er en gjeng som vil løfte sporten ytterligere. I tillegg har jeg nevnt flere av de positive nyhetene knyttet til anlegg, gjenåpning, og så videre.

Men noe jeg er veldig glad for er den enorme medlemstilstrømningen vi har hatt. I år har vi rapportert 12 000 medlemmer tilknyttet klubber i Norges Squashforbund. Det er «all time high» med enorm margin. Og jeg tror det er mer å hente. Nå favner vi også mosjonistene. De som kan sammenlignes med foreldregenerasjonen i langrenn som gjerne går en del på ski, deltar på et lokalrenn, eller turrenn. Dette er fullverdige squashmedlemmer, og har en viktig plass i våre rekker. Jeg tror vi kan fortsette medlemsveksten, og håper klubbene tar kontakt om de ønsker råd og hjelp for hvordan favne alle spillere på deres lokalsenter. Vi har plass til flere.

Hva blir forbundets viktigste oppgaver for resten av 2020 og 2021 og hvordan skal vi klare det?

Vi må ha fokus på flere steder og klubbene har vært med på å stake ut kursen for de kommende årene da de vedtok langtidsplanen på tinget. Digitaliseringsprosessen vil være avgjørende. Vi er i «pipeline» hos NIF Digital for å ta i bruk det nyutviklede og brukervennlige klubbadministreringsprogrammet IMS (idrettens medlemssystem). Siste rapport sier at vi vil være oppe og gå i løpet av høsten.

Videre vil kompetanse og klubbutvikling bli avgjørende. Vår kursportefølje vil forbedres og klubber skal få hjelp til å utvikle sin drift, og trenernes kompetanse skal økes. Forhåpentligvis får snart Matt McFahn komme til Norge og sette i gang sine kurs og utdanne norske kurslærere som kan ta stafettpinnen videre.

Anlegg har jeg nevnt tidligere, og vil bli avgjørende å arbeide med. Vi iverksetter arbeidet med anleggsplanen i disse dager, og tror dette vil hjelpe klubber som drømmer om et anleggsprosjekt i gang.

Vi snakker om utvikling, og vi tar et skritt av gangen, men dette er hva vi skal fokusere på. Dette klarer vi fordi vi har fått nye krefter inn i organisasjonen. Og flere kommer til, når vi over sommeren vil rekruttere flere. Nå satser vi på å ta det neste steget.

Ønsker du å formidle en sommerhilsen til medlemmene?

Ja gjerne!

Til alle squashentusiaster. Ledere, trenere, spillere, sentereiere og dere som liker å spille litt av og til. Dette har vært et spesielt år så langt, som dessverre har gått negativt ut over mange mennesker. Vi har stått i, og er fortsatt ikke ferdig med, det som har blitt en av idrettens største utfordringer i nyere tid.

Mange frykter frafallet, enten det er begrunnet i personlig økonomi, manglende tilhørighet og inkludering, eller fordi idrettslagene og anleggseiere ikke evner å stå på beina etter denne krisen. Jeg deler den frykten, men fremmer et forslag til hvordan vi kan bidra til å redusere risikoen: Jeg ønsker å fremme rekruttering, et nøkkelord for alle fremover. Be med en venn på trening, introduser squash for nye familier og åpne opp senterne og la folk strømme til for å oppleve idretten vår. La klubbene få ekstra plass til å utøve sin klubbaktivitet så tror jeg vi kan klare å fylle opp sentere med nye og gamle medlemmer. Det vil være et supert tiltak for å styrke våre klubber ytterligere. Og det vil gi en kjærkommen vekst for sentrene. Kjære klubber, grip muligheten nå!

Og sist, men ikke minst håper jeg alle tar seg tid til å nyte ferien, med familie, venner og idrett. Senk skuldrene, og lad batteriene så håper jeg vi møtes i squashhallen igjen på sensommeren.

God sommer

Mvh Otto Kalvø
President, Norges Squashforbund