I lengre tid har det pågått et arbeid for å etablere en sportslig organisasjon for det kommende året. Forbundet skal fortsette å levere høy sportslig kvalitet på senior, junior, region og klubbnivå også i 2021. Vi er glade for å presentere en komplett sportslig organisasjon for 2021. Kontaktinformasjon til de ulike ressurspersonene finner du under fanen «kontakt oss».

Et av hovedsatsingsområdene er å styrke arbeidet i regionene og la alle som spiller squash i klubbene få muligheten til å delta i et sosialt og sportslig fellesskap gjennom regionsamlingene. Vi har derfor valgt å engasjere hovedtrenere for region vest, øst og nord som vil være organisator og ansvarlig for gjennomføring av aktivitetene i regionene. Disse vil fungere som støttespillere for klubbtrenere når det er behov for det, og gi veiledning til spillere og trenere på deres utviklingsområder også mellom samlingene. Det er spesielt gledelig at vi har fått etablert et opplegg og ansvarspersoner i region Nord. Regiontrenerne er Elin Blikra (Vest), Radoslav Kapitanov (Øst) og Wiggo Olsen (Nord). Det vil til gjennomføringen av samlingene kobles på flere kvalifiserte og motiverte trenere som sørger for at alle vil ivaretas uavhengig av deres sportslige nivå.

Juniorlandslaget vil i 2021 ledes av Stig Olsen i tett samarbeid med Marianne Hylland, som en organisatorisk ressurs. Stig har erfaring som en av våre tidligere beste spillere, og har trent landslag på junior og seniornivå tidligere. Juniorlandslaget vil ha fokus på å tilrettelegge for utvikling mot toppidretten for de utøvere som har vist god utvikling, og vilje til å jobbe målrettet mot et høyt prestasjonsnivå.

I tillegg vil også seniorene merke en positiv endring i 2021. Vi forsterker satsingen på eliten gjennom å tilby ukentlig oppfølging og aktiviteter i Oslo og Bergen. Dette inkluderer både faste treninger og engasjert involvering i utøvernes treningsarbeid og utvikling. Det vil fortsatt tilrettelegges for samlinger hvor alle spillerne møtes og trener intensivt som lag og vi skal tilrettelegge for internasjonal matching for utøvere på et spesielt høyt prestasjonsnivå. Andreas Åbyholm er engasjert som vår landslagssjef og er ansvarlig for dette arbeidet. Med seg i teamet har han Bjørnar Stald som vil følge opp de ukentlige treningene i Bergen.

Vi har stor tro på at dette teamet vil utfylle hverandre og bidra til høy kvalitet for spillere og klubber i hele landet. Fra et forbundsperspektiv er det spesielt viktig å skape en prestasjonskultur og et team av disse trenerne som gjør at de utfyller hverandre, og bidrar til å systematisere og videreutvikle det sportslige opplegge i forbundet og klubbene. Vi håper og tror at både spillere, trenere og klubbledere i hele landet vil heie på og fremsnakke deres innsats, og bidra med gode innspill i å forsterke vårt sportslige opplegg for årene som kommer.