Norges Squashforbund har tatt et initiativ til å fronte gode argumenter for differensiert gjenåpning av idretten i Norge. Vi har sammen med 20 andre særforbund oversendt brev og argumenter til NIF som kan brukes for å skape forståelse for hvorfor og hvordan vi vil sørge for at det kan være trygt å gjenåpne en rekke idretter. Dette felles initiativet har Aftenposten løftet frem i dagens avis. https://www.aftenposten.no/sport/i/bn7Olg/20-saerforbund-ber-regjeringen-endre-nasjonale-idrettsregler-vanskel  

Hovedbudskapet er at vi mener at ikke-kontaktidretter, også for voksne og innendørs ikke innebærer noen økt smittefare siden avstand er et av de viktigste tiltakene for å redusere smitte. Derfor er det ulogisk at ikke-kontaktidretter ikke kan vende tilbake til sin idrett. Vi ønsker selvsagt at barn og unge skal prioriteres sammen med toppidretten, men det er på høy tid at også voksne tillates å drive med squash og andre ikke-kontaktidretter.

Vi registrerer at NIF også har løftet diskusjonen i media, og har lansert en trafikklysmodell som hensyntar risikoen for smitte for ikke-kontaktidretter og som baserer seg på at smittetrykket er forskjellig i landet. Vi håper at de sammen med argumentene som så mange særforbund har utarbeidet vinner frem og får gjennomslag til det beste for alle engasjerte utøvere som lengter etter å komme tilbake til idrettsarenaen.

Norges Squashforbund vil fortsette å stå på for at idretten kan følge forståelige og forsvarlige retningslinjer, som gir oss mulighet til å drive aktivitet i trygge rammer. Vi vil at alle skal spille squash igjen!