Vi ønsker at så mange som mulig skal spille Squash innenfor trygge rammer. Nasjonale og lokale myndigheter gir retningslinjer og anbefalinger vi som forbund og klubber må følge. Disse påvirker aktiviteten i mange av våre klubber, også det som arrangeres av forbundet.

Norges Squashforbund understreker at alle klubber må følge deres lokale myndigheters regler. Våre retningslinjer vil bidra til trygg gjennomføring av trening og arrangement. Slik situasjonen er i dag vil noen klubber leve som normalt, med turnering og trening, mens andre må redusere sin aktivitet noe.
Norges Squashforbunds hovedoppgave er å stimulere til aktivitet. Vi er opptatt av å tilrettelegge for trygg trening i de områder, og for de grupper hvor det er tillatt og mulig. Vårt regionale trenerapparat kan bistå med gode treningsøvelser. Vi arbeider etter protokoller for eliteidrett, for å kunne tilrettelegge og gjennomføre aktivitet for landslagene og øvrige elitespillere. Vi vil sammen med landslagsledelsen holde aktuelle spillere oppdatert på dette underveis.

Idrettslagene må følge myndighetenes fellesidrettslige smittevernveileder.

NIF har kommet med følgende anbefalinger til Idrettslagene:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om en meter avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • For barn og unge kan ordinær treningsaktivtet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, stevner og cuper bør utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivtet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Norges Squashforbund ønsker å minne klubbene på våre Coronavettregler, som uansett gjelder for de utøvere, klubber og i regioner hvor aktivitet er gjennomførbart.

Coronavettregler Norges Squashforbund

 • Det anbefales treningsgrupper på maksimalt 10 personer
 • Eliteutøvere kan trene som normalt. Dette gjelder spillere som var kvalifisert til, og/eller spilte eliteklassen i NM 2020.
 • Kun friske personer uten symptomer kan spille
 • Det skal alltid være en ansvarlig voksenperson til stede ved barne- og ungdomsaktiviteter
 • Alle typer squashspill er tillatt
 • Vi oppfordrer til kun å benytte eget utstyr
 • Ballen kan berøres av begge spillere, men bør rengjøres etter bruk
 • Bruk Antibac og grundig håndvask før og etter trening
 • Gi tid mellom treningene til å komme inn og ut av banen uten trengsel
 • Brudd på Coronavettreglene vil medføre bortvisning fra trening/senter
 • Alle forholder seg til nasjonale og regionale myndigheters råd og setter seg grundig inn i disse i tillegg til forbundets coronavettregler

Renholdsrutiner må etableres og NSqF vil minimum anbefale:

 • Vask eller sprit av inngangsdør og hyppig berørte flater før/etter at banen benyttes
 • Grundig håndvask før og etter spill
 • Vask alltid fellesutstyr etter bruk
 • Toaletter som er åpne må vaskes hyppig