Vi ønsker at så mange som mulig skal spille Squash innenfor trygge rammer. Nasjonale og lokale myndigheter gir retningslinjer og anbefalinger vi som forbund og klubber må følge. Disse påvirker aktiviteten i mange av våre klubber, også det som arrangeres av forbundet.

Våre retningslinjer vil bidra til trygg gjennomføring av trening og arrangement. Slik situasjonen er i dag vil noen klubber leve mer som «normalt», mens andre blir hardere rammet. Vi står sammen i denne dugnaden- og gleder oss til vi kan åpne opp for all aktivitet igjen 100%. I mellomtiden er det viktig at alle gjør sitt for å bidra til å redusere smitte.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst to meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Se mer om hovedprinsippene under Smitteforebyggende tiltak i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett. Se også covid-19-forskriften (lovdata.no).

NB! Norges Squashforbunds koronavettregler er basert på nasjonale retningslinjer. Klubbens kommune kan ha strengere regler som klubben må forholde seg til. Alle klubber må derfor også sette seg inn i sin kommunes koronavettregler.

Presiserer at det er strengeste tiltak som gjelder, sett dere derfor godt inn i lokale myndigheters retningslinjer. 

Norges Squashforbunds hovedoppgave er å stimulere til aktivitet. Vi er opptatt av å tilrettelegge for trygg trening i de områder, og for de grupper hvor det er tillatt og mulig. Vårt regionale trenerapparat kan bistå med gode treningsøvelser. Toppidrettsutøvere kan spille under det generelle fritaket i toppidrettsprotokollen. Forbundet vil sammen med landslagsledelsen informere aktuelle spillere om utviklingen underveis.

Oppdatering 25.3: Nasjonale retningslinjer gjelder fra 25.3.2021 – 12.4.2021

NIF har kommet med følgende anbefalinger til Idrettslagene:

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets smitteverntiltak overholdes.
 • Klubben bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.
 • Organisert idrettsaktivitet innendørs er forbudt for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Kravet til avstand er er økt fra 1m til 2m. Barn og unge kan unntas fra avstandsregelen når det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten.
 • Alle arrangementer som er planlagt i perioden 25. mars til 12. april bør avlyses
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt
  • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det
 • Innendørs arrangementer for barn og unge under 20 år kan det delta 50 personer inkludert utøvere, trenere, støtteapparat og foresatte.
  • Les mer om krav til arrangør nedenfor
 • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Coronavettregler Norges Squashforbund:

*Squash er en ikke-kontakt sport og det vil derfor informeres om at det tillates spill med streng overholdelse av let-regel. 

 • Det anbefales treningsgrupper på maksimalt 10 personer.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt.
 • Spill og dra- vi skal ikke oppholde oss i treningsanlegget før- eller etter trening.
  • Gi tid mellom treningene til å komme inn og ut av banen uten trengsel
 • Det skal alltid være en ansvarlig voksenperson til stede ved barne- og ungdomsaktiviteter
 • Alle typer squashspill er tillatt, seriespill er fortsatt anbefalt utsatt.
 • Vi oppfordrer til kun å benytte eget utstyr
 • Ballen kan berøres av begge spillere, men skal rengjøres etter bruk
 • Bruk Antibac og grundig håndvask før og etter trening
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud:
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Renholdsrutiner må etableres og NSqF vil minimum anbefale:

 • Vask eller sprit av inngangsdør og hyppig berørte flater før/etter at banen benyttes
 • Grundig håndvask før og etter spill
 • Vask alltid fellesutstyr etter bruk
 • Toaletter som er åpne må vaskes hyppig

Krav til arrangør: 

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid 19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing. Oversikten skal oppbevares i 14 dager før den slettes. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
 • Norges Squashforbund anbefaler sterkt at alle deltakere på 13 år og eldre skal gjennomføre Norsk idretts koronavettkurs før man deltar på konkurranser, arrangement og samlinger. I tillegg bør alle trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre til utøvere på 12 år og yngre gjennomføre dette.

Alle forholder seg til nasjonale og regionale myndigheters råd og setter seg grundig inn i disse i tillegg til forbundets Koronavettregler – de strengeste tiltakene er gjeldene.