Basert på rådgivning fra NIF og helsemyndigheter kan NSqF endelig anbefale åpning av squashbaner, og ordinært spill. Squash er ikke en kontaktidrett, og selv om vi skal holde en meters avstand er det nå gode muligheter for tilnærmet normalt spill. Spillereglene regulerer kontakt og obstruksjon mellom spillerne, gjennom «let-regelen» og NSqF understreker viktigheten av en streng etterlevelse av denne for å opprettholde avstandsregelen.

Klubber og sentereiere har en viktig jobb med å informere om, og hjelpe spillere å forstå retningslinjene for trening og spill i deres anlegg. Vi henstiller klubber og sentre om å tilrettelegge slik at myndighetenes og forbundets råd kan følges. Dette innebærer også at andre aktiviteter i senteret, for eksempel treningssenterdelen må være fysisk avstengt. Åpningen gjelder kun squash- baner og spill. Vi understreker også at alle spillere må være sitt ansvar bevisst.

Coronavettregler for Norges Squashforbund:

 • Kun friske personer uten symptomer kan spille
 • Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller
 • Kun to spillere på hver bane
 • Det skal alltid være en ansvarlig voksenperson til stede ved barne- og ungdomsaktiviteter
 • Alle typer squashspill er tillatt, men under streng etterlevelse av «let-regelen» for å sikre avstand på 1 meter
 • Vi oppfordrer til kun å benytte eget utstyr
 • Ballen kan berøres av begge spillere, men bør rengjøres etter bruk
 • Bruk Antibac og grundig håndvask før og etter trening
 • Gi tid mellom treningene til å komme inn og ut av banen uten trengsel
 • Brudd på reglene vil medføre bortvisning fra trening
 • Andre deler av senteret skal være fysisk avstengt
 • Alle forholder seg til myndighetenes råd og sette seg grundig inn i deres veileder i tillegg til forbundets coronavettregler  

Renholdsrutiner og øvrige smittevernsrutiner må etableres og NSqF vil minimum anbefale:

 • Vask eller sprit av inngangsdør og hyppig berørte flater før/etter at banen benyttes
 • Grundig håndvask før og etter spill
 • Vask alltid fellesutstyr etter bruk
 • Toaletter som er åpne må vaskes hyppig
 • Garderober skal være avstengt

For mer informasjon om renhold se: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf

NSqF følger råd og anbefalinger som kommer fra Helsemyndighetene og fra NIF, og vil oppdatere våre anbefalinger ved behov. NIFs oppdaterte retningslinjer finner man her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Forbundet ønsker igjen å henstille alle våre medlemmer om å være ansvarsbevisst i forbindelse med oppstarten av aktiviteten. Dugnaden er ikke over, men vi får nå mulighet til å vende tilbake til våre idrettsanlegg og tilnærmet ordinær aktivitet.

Med vennlig hilsen

Styret og Generalsekretær