De siste par dagene har nasjonale og lokale myndigheter kommet med ytterligere smittevernsregler og anbefalinger. Disse påvirker aktiviteten i mange av våre klubber, også det som arrangeres av forbundet.

Norges Squashforbund understreker at alle klubber må følge deres lokale myndigheters regler. Det vil innføres forskjellig regelverk forskjellige steder i landet, og det er viktig at disse etterleves. Noen klubber kan leve som normalt, med turnering og trening, mens andre må redusere sin aktivitet noe.
Norges Squashforbunds hovedoppgave er å stimulere til aktivitet. Vi er opptatt av å tilrettelegge for trygg aktivitet i de områder, og for de grupper hvor det er tillatt og mulig. Nasjonale og flere lokale myndigheter understreker viktigheten av å skåne barn og unge, og mange ønsker at organisert idrett opprettholdes for disse. Det støtter også forbundet fullt ut. Vårt regionale trenerapparat vil kunne bidra til dette. Samtidig arbeider vi etter protokoller for eliteidrett, for å kunne tilrettelegge og gjennomføre aktivitet for landslagene. Vi vil sammen med landslagsledelsen holde aktuelle spillere oppdatert på dette underveis.

NIF har kommet med følgende anbefalinger til Idrettslagene:

 • Idrettslag og klubber må holde seg løpende oppdatert på hvilke eventuelle restriksjoner som gjelder i sin kommune og sin region.
 • Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere
 • Nasjonale breddearrangement bør ikke gjennomføres før det letes på smittevernrådene fra myndighetene.
 • Det er viktig at vi tar inn over alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Norges Squashforbund ønsker å minne klubbene på våre Coronavettregler, som uansett gjelder for de utøvere, klubber og i regioner hvor aktivitet er gjennomførbart.

Coronavettregler Norges Squashforbund

 • Kun friske personer uten symptomer kan spille
 • Det skal alltid være en ansvarlig voksenperson til stede ved barne- og ungdomsaktiviteter
 • Alle typer squashspill er tillatt
 • Vi oppfordrer til kun å benytte eget utstyr
 • Ballen kan berøres av begge spillere, men bør rengjøres etter bruk
 • Bruk Antibac og grundig håndvask før og etter trening
 • Gi tid mellom treningene til å komme inn og ut av banen uten trengsel
 • Brudd på Coronavettreglene vil medføre bortvisning fra trening/senter
 • Alle forholder seg til myndighetenes råd og setter seg grundig inn i deres veileder i tillegg til forbundets coronavettregler

Renholdsrutiner må etableres og NSqF vil minimum anbefale:

 • Vask eller sprit av inngangsdør og hyppig berørte flater før/etter at banen benyttes
 • Grundig håndvask før og etter spill
 • Vask alltid fellesutstyr etter bruk
 • Toaletter som er åpne må vaskes hyppig