Tinget vil bli gjennomført innenfor nødvendig lover og vedtekter ifølge NIFs lovutvalg i anledning korona situasjonen.

Detaljer angående gjennomføring vil bli formidlet til påmeldte.

Valgkomiteens innstilling til forbundsstyre og kontrollkomite vedlagt.

Tingpapirene vil bli sendt ut senest 14 dager før Tinget.

Valgkomiteens innstilling Forbundsstyret 2020

Valgkomiteens innstilling Kontrollkomiteen 2020