Vi minner om søknadsfristen 1. mars for å søke om arrangering av approberte turneringer. Trykk her for å komme til søknadsskjema.

Søknaden sendes til Turneringskomiteen NSqF turneringskomiteen.nsqf@gmail.com

Målet er å publisere oppsettet ila. juni. Det er et stort puslespill som skal løses, det skal tas hensyn til samlinger, turneringer internasjonalt, høst/vinterferier, konfirmasjonsdatoer ol. Dette er krevende, men med et godt samarbeid på tvers av komiteene skal vi få det i boks.