Vi minner om søknadsfristen 1. mars for å søke om å arrangere approberte turneringer neste sesong.

Søknadsskjemaet ligger under ’Turneringer’ –> ’Turneringssøknad’ på NSqFs hjemmesider.

Søknaden sendes til Turneringskomiteen i NSqF: turneringskomiteen.nsqf@gmail.com

Målet er å publisere oppsettet i løpet av juni. Det hele er et stort puslespill. Det skal tas hensyn til samlinger, turneringer internasjonalt, høst/vinterferier, konfirmasjonsdatoer ol. Dette er krevende, men det pleier å løse seg med et godt samarbeid på tvers av komiteene og med god hjelp fra administrasjonen og klubbene.