Stein Gabrielsen overtar som leder av Turneringskomiteen, velkommen og takk for at du tar på deg den krevende oppgaven. En stor takk til Lars Erik som har gjort en strålende innsats som leder av komiteen sammen med Stian Soli, Lasse Klæning og Dung Tran. De har håndtert overgangen til nytt turneringssystem, nytt rankingsystem, revidering av turneringsbestemmelser samt utallige henvendelser fra våre medlemmer, noen mer krevende enn andre. Og mye annet. En stor takk til Lasse som forlater komiteen. Lars Erik, Dung og Stian blir med videre.
Reviderte turneringsbestemmelser er idag publisert.