Varsling om seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens
visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i
idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

 • Snakk om det med noen du stoler på
  • Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er
   også viktig at du sier ifra slik at denne personen ikke får anledning til å gjøre
   det samme med
 • Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsett for overgrep.
 • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som
  arbeider med seksuelle overgrep)

  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
  • Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket
 • Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre
  som kan gi deg råd, for eksempel:

  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf 80057000)
 • Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du
  vil melde til politiet. Les mer her: https://dinutvei.no/utsatt/251-rett-til-
  bistandsadvokat
 • Si ifra til idrettslaget ditt, kontakt styreleder eller daglig leder
 • Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med klubbledelsen, kan du kontakte
  Generalsekretær i Squashforbundet: Tord Bakke Arvesen
  tlf 98655268, e-post: tord.bakkearvesen@nif.idrett.no
 • Om du av ulike årsaker ikke er komfortabel med å snakke med noen i squashmiljøet,
  kan du ta direkte kontakt med NIF:

  • Ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 917 73 157, e-post:
   havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Trykk her for å gå inn på NIFs nettsider om seksuell trakassering