I forbindelse med innføring av RankedIn og modernisering av turneringsstruktur og bonussystem er det behov for en gjennomgang av de nye spillereglene.

Dette blir en kort innføring i de viktigste forskjellene.

  1. Poenggrunnlaget baseres på turneringer spilt de siste 12 månedene. «12 måneder roterende».
  2. Dine seks beste turneringer er tellende.
  3. Sluttplassering i turneringen avgjør antall rankingpoeng.
  4. Turneringsstrukturen er hierarkisk. Sjekk turneringsbestemmelsene for detaljer. (Diamant, platinum, gull, silver og bronze).
  5. Fast 16-trekning i eliteklassen  for platinum-turneringer og fortrinnsvis for eliteklassen i gull-turneringer.
  6. Fra 2018 blir det innført minimum-pengepremier for de forskjellige turneringstypene. Klubbene kan søke om type turnering.
  7. For å få gull-status må trekning i herre være på minimum 16 spillere, og spillerne må ha en viss spillestyrke. Turneringskomiteen har mulighet til å nedjustere turneringsstatus på grunnlag av liten deltagelse eller spillestyrke.

Grunnlag for ranking ved oppstart 2017:

For å få en jevnest mulig overgang med en rettferdig ranking har vi valgt å importere historikken i T-software slik at de spillerne som har vært skadet eller inaktive får 12 måneder på seg til å forsvare en ranking før dette grunnlaget faller ut.

I tillegg er turneringene fra de siste 12 månedene logget i RankedIn og gir sammen med historikken fra T-software den nå gjeldende rankingen.

VI ønsker å trigge aktivitet. Flere og bedre spillere. I tillegg til Diamant (NM), platinum og gull får klubbene mulighet til å søke om sølv og bronse turneringer som også vil telle i ditt rankinggrunnlag, men dog med lavere bonusgruppe (se turneringsbestemmelser). Alle klubbene får mulighet til å registrere sitt klubbmesterskap som bronse-turnering. Sølv og bronse-turneringer kan arrangeres samtidig som turneringer med høyere status.

Det vil bli utarbeidet retningslinjer for hvordan vi forholder oss til ranking for langtidsskadede spillere.

Turneringer som teller for landslagsuttak er å betrakte som lukkede turneringer. Søknader fra utenlandske spiller vil ikke bli innvilget.

Det er ønskelig å avholde PSA closed sattelite turneringer årlig der vi aktivt vil søke å tiltrekke oss utenlandske spillere.

Ved seniorturneringer med status platinum, så vil juniorklassene samme helg ha gullstatus. Dette for at de beste juniorene skal kunne prioritere. Dette er også etter landslagsledelsens ønske. Junior-platinum vil kunne avholdes når seniorturneringer har gull-status.