Den opprinnelige fristen til å søke turneringer for neste sesong gikk ut 01.03. Det er fortsatt rom for mange flere turneringer, og håper derfor at dere ønsker å arrangere.

Ny frist settes til 01.april. Turneringssøknad: https://squash.no/wp-content/uploads/2014/06/NSqF_Turneringssoknad.pdf  sendes til Turneringskomiteen: turneringskomiteen.nsqf@gmail.com

Vi har forståelse for at det har vært et vanskelig år, og at restriksjonene har skapt store utfordringer for klubbene både med hensyn til daglig aktivitet og drift, men også gjennomføring av turneringer. Norges Squashforbund er likevel positive og tror på en bedring kommende sesong. Vi kjemper for at dere skal få bedre rammevilkår med tanke på trening og konkurranser og registrerer at det er flere kommuner som tar til orde for lokale lettelser i områder med lavt smittetrykk.

Vi håper dette fortsetter så vi kan komme tilbake for fullt ved inngangen til ny sesong neste høst. Skal vi få en så raskt tilbakevending til normal situasjon som mulig er vi dog avhengig av at engasjementet og viljen i alle klubber til å arrangere turneringer opprettholdes og håper derfor at flere ønsker å påta seg oppgaven med å være arrangør.

Vi er også veldig interessert i å diskutere nye turneringskonsepter med dere, enten de er rettet mot eliten, studenter, de minste eller for å få nye, litt usikre spillere til å delta på sin første turnering enten de er unge eller gamle. Nøl ikke med å ta kontakt om du har en ide som kanskje kan fungere.